HAKKIMIZDA

Trade Marketing & Supply Solutions, Ltd. aslen bir trader, broker ya da reklam veya PR şirketi değildir. Bu alanlara ilişkin hizmetler, herhangi bir proje için istenmesi durumunda, sahibi olduğumuz uluslararası portföyden uzman danışman çağrılarak projenin başarıyla tamamlanması amacıyla yerine getirilebilir.
Öte yandan TMSS’nin asıl gücü, birçok danışmanlık şirketinin aksine; çok geniş bir yelpazedeki pazarlama ve tedarik ile ilgili projeleri  başarıyla sonuçlandırabiliyor olmasında yatmaktadır. Bu avantajımızın, portföyümüzde bulunan ya da yeni müşterilerimize en büyük geri dönüşü; üst düzey ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilen  uzmanlığımızın gerçekçi maliyetlerle müşterilerimize yansıtılması olmaktadır. Müşterilerimiz, pazarlama ve tedarik (özellikle Rus-Sibirya kömürü tedariği) projeleri için sadece harcanan zaman (adam/gün) karşılığı ücretlendirilmektedir.
TMSS etkin ve düşük maliyetli projelere imza atmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir; müşterilerimiz sadece somut olarak almış oldukları hizmet karşılığında ücretlendirilmekte; görmedikleri lüks ofislerde oturan danışmanlar ordusunun maliyetinden korunmaktadırlar.

TMSS’nin bir projeye yaklaşımını kısaca total esneklik olarak tanımlayabiliriz. TMSS kendisini sabit  ve karışık iş yaklaşımları ve şirket politikaları ile sınırlamamaktadır. TMSS işin çabuk, etkin ve hedef odaklı bitirilmesi için gerekli her türlü kaynağı seferber etmektedir.
Müşterilerimizin coğrafi konumu asla bir engel teşkil etmemekte ve global olarak projelere imza atılmaktadır.