DEĞERLER

Bütün operasyonlarımızda her zaman aynı değişmeyen, temel nitelikleri sergileme uğraşı içerisindeyiz – entegrasyon, dürüst yaklaşım, herkese ve her kuruma saygı ve itibar ile davranma, karşılıklı avantaj yaratma çabası içinde olma, operasyonel ilerlemeye katkıda bulunma ve müşterilerimizin karlılığını maksimize etme.

Bütün bunları pratiğe dökmenin en kolay yolu olarak TMSS bu değerleri kendi şirket değerlerinin sağlam temellerine oturtmuştur. Bu da TMSS’nin nihai hedeflerinin açığa çıkmasına yardımcı olmaktadır:

  • En iyi ve rekabetçi kurumsal, operasyonel ve finansal performansa sahip olmak,
  • Gelişmek, her zaman ulaşılabilir, müdahil ve geniş kapsamlı olmak,
  • Çalışanlarımızın yaratıcı yeteneklerini birleştirip, yeni ticari fikirlerin oluşması ve gelişmesi için en yeni, maliyet etkin teknoloji ve entelektüel yaratıcılığın kullanılması için gerekli ortamı hazırlamak.
Ek olarak, alt değerlerimizi de üç ana başlık altında toplamaktayız: 
Performans, 
İnsan ve Yetenek
Ve Optimum Dış İlişkiler.